Gepubliceerd: Rapport Impact vrachtwagenheffing op verkeersveiligheid

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft SWOV geschat welke verkeersveiligheidseffecten er kunnen worden verwacht van een vrachtwagenheffing. Het huidige kabinet onderzoekt de mogelijkheden voor de invoering van een dergelijke heffing. Er zijn drie varianten doorgerekend: een heffing alleen op rijkswegen, een heffing op zowel rijkswegen als belangrijke A- en N-wegen, en…