Rapport Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims definitief

Naar aanleiding en met inachtneming van de feedback op het concept-rapport van de Erasmus School of Law, tijdens en na de consultatieronde van 10 oktober 2018, is het definitieve rapport ‘Naar een Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims’ opgeleverd.  Kijk voor dit rapport op ://deletselschaderaad.nl/activiteit/gedragscode-behandeling-beroepsziekten/ Naar aanleiding van dit rapport en de geluiden vanuit de betrokken partijen, heeft het…

Indexering Richtlijnen 2019

Jaarlijks wordt bezien of de Richtlijnen moeten worden geïndexeerd. Zo ook in januari 2019. Indexering vond plaats van de Richtlijn studievertraging en de Richtlijn licht letsel inclusief smartengeld. Voor de overige Richtlijnen bleek indexering niet noodzakelijk. De Letselschade Richtlijnen zijn belangrijke hulpmiddelen bij het regelen van letselschades. Dankzij de richtlijnen hebben alle betrokkenen bij de…