Europees onderzoek naar autonome voertuigen gehonoreerd

Het Europese DG Onderzoek en Innovatie (RTD) heeft het door SWOV ingediende voorstel MEDIATOR gehonoreerd. MEDIATOR is een omvangrijk vierjarig onderzoek dat zich richt op een optimale afstemming tussen een menselijke bestuurder en (deels) autonome voertuigsystemen. MEDIATOR beoogt een instrument te ontwikkelen dat real-time nagaat of op enig moment de controle over het voertuig beter bij…

Mogelijk verplicht rijbewijs voor besturen Stint-voertuigen

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) gaat kijken of voor het besturen van een Stint in de toekomst een rijbewijs verplicht wordt. “Dat valt te overwegen, net als een gebruikerscursus”, zei Van Nieuwenhuizen dinsdagavond in de Tweede Kamer tijdens een debat over de Stint. In februari komt de bewindsvrouw met een nieuw, tijdelijk toelatingskader voor alle…

Zonder nieuwe maatregelen stijgt aantal ernstig verkeersgewonden tot rond 30.000

Al enige jaren is duidelijk dat de doelstelling voor 2020 niet gehaald zal worden: maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden. Inmiddels stagneert ook de daling in het aantal verkeersdoden. Zonder aanvullende maatregelen, zal het aantal ernstig verkeersgewonden naar verwachting stijgen tot rond de 30.000 in 2030. Het aantal verkeersdoden zal naar verwachting tussen de 470 en 580…

Achterhoekse advocaat liep dwarslaesie op: ‘Je moet alles zelf regelen’

Advocaat Cees van Kreij kende revalidatie-centrum Roessingh, omdat hij er regelmatig kwam om cliënten bij te staan. Nu verblijft hij er zelf. Na een bizar ongeluk, waarbij de Achterhoeker een hoge dwarslaesie opliep. “Je weet niet wat ‘t is, als je het niet meemaakt.” Een paar keer tijdens het gesprek springt ‘spontaan’ de tv aan…

Aansprakelijkheid agrariërs voor letselschade door blootstelling asbest gedekt

Door mr. F.A. (Frans) Janse, Janse Advocaten Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in 2018 een uitspraak gedaan die van groot belang kan zijn voor alle agrariërs die een zogenaamde ‘ToplandLandbouwpolis’ bij Achmea hebben gesloten en in de periode tot de contractvervaldatum van de polis op enigerlei wijze in het kader van hun bedrijfsvoering te maken hebben gehad…