Steun door de directe omgeving van groot belang voor herstel slachtoffers

In de meest recente uitgave van MAXmagazine is aandacht besteed aan het belang van steun door de omgeving, voor slachtoffers van misdrijven en ongevallen. Afgelopen zomer presenteerde Fonds Slachtofferhulp de eerste resultaten van het VICTIMS-project; een grootschalig onderzoek naar de gevolgen van slachtofferschap en de behoefte aan professionele hulp en/of hulp vanuit de familie- en vriendenkring. Wat blijkt:…

Deskundigenpanel verjaring aansprakelijkheid asbestziekte van start

Het deskundigenpanel verjaring van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) is onlangs voor de eerste keer bijeengekomen. Het panel oordeelt over de juistheid van een beroep op verjaring bij aansprakelijkheid voor een asbestziekte. Tot voor kort konden asbestslachtoffers die geconfronteerd worden met een beroep op verjaring van de aansprakelijkheid voor de bij hen geconstateerde longvlieskanker (mesothelioom) als…