De Letselschade Raad organiseert op 23 mei 2019 een symposium zorgschade

Behandelt u als professional zaken met zorgschade en wilt u meer weten over dit complexe onderwerp? Reserveer dan donderdagmiddag 23 mei a.s. voor het symposium Zorgschade! Aanleiding symposium Zorgschade is voor de letselschadebranche een relatief nieuw begrip. Sinds de Handreiking Zorgschade op 1 januari 2018 is ingevoerd, wordt het begrip zorgschade op verschillende manieren uitgelegd. Het valt hierbij…