Stint volgend schooljaar weer in gebruik na akkoord Tweede Kamer

De stint kan voor het volgende schooljaar weer de weg op. De Tweede Kamer gaat akkoord met de aanpassingen van de elektrische bolderkar die minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft voorgesteld. De nieuwe regels komen er na het dodelijk ongeval met de stint vorig jaar september in Oss, waarbij vier kinderen omkwamen.…

De Letselschade Raad publiceert ‘Bloemlezing Herstelgerichte Dienstverlening’

De werkgroep Herstelgerichte Dienstverlening van De Letselschade Raad heeft een bloemlezing ‘Casuïstiek Herstelgerichte Dienstverlening‘ samengesteld. Dit document is een aanvulling op en illustratie van de Startnotitie Herstelgerichte Dienstverlening. In de bloemlezing zijn praktijkvoorbeelden opgenomen van diverse typen dienstverleners werkzaam in de letselschadebranche. De voorbeelden maken duidelijk in welk soort situaties herstelgerichte dienstverlening de benadeelde geholpen…

Tweede Kamer debatteert over verruiming inzagerecht medisch dossier voor nabestaanden

Minister Bruins (Medische Zorg) wil de WGBO op een aantal punten wijzigen. Zo wil hij het inzagerecht voor nabestaanden aanpassen. Nu hebben zij alleen mogelijkheid om een medisch dossier in te zien als een patiënt daar bij leven toestemming voor gaf. En op basis van jurisprudentie kunnen nabestaanden die inzage ook krijgen als zij een…

Meldplicht arts bij incident met medisch hulpmiddel

Zorgverleners moeten melding maken van incidenten met medische hulpmiddelen. Dat legt minister Bruins (Medische Zorg) vast in nieuwe wetgeving rond medische hulpmiddelen. De oude Wet op de medische hulpmiddelen wordt momenteel aangepast om te voldoen aan nieuwe, Europese verordeningen die meer eisen stellen aan de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen. De nieuwe Wet medische…

Antwoorden minister Dekker op Kamervragen letselschade

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft geantwoord op de Kamervragen die zijn gesteld door Tweede-Kamerleden Michiel van Nispen (SP) en Attje Kuiken (PvdA) over het door consumentenprogramma Radar (AVRO-TROS) opgestelde zwartboek, waarin (fragmenten van) klachten waren opgenomen over verzekeraars die letselschadeclaims niet altijd goed afhandelen. Bent u geschrokken van de vele voorbeelden uit het zwartboek waaruit blijkt…

Uitreiking scriptieprijs 2019 Stichting Beer impuls

Voor het vierde jaar op rij zal ook dit jaar de scriptieprijs van Stichting Beer impuls worden uitgereikt aan de beste masterscriptie op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. Per aangeschreven vakgroep (universiteit) kon één scriptie aan het bestuur van de stichting worden voorgelegd. De scriptieprijs geniet een groeiende belangstelling, zowel bij de vakgroepen en…