Onderzoek naar alternatieve geschilbeslechting door Kifid

Rijksuniversiteit Groningen doet onderzoek naar alternatieve geschilbeslechting door Kifid. Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe consumenten en financiële dienstverleners deze werkwijze ervaren. In het onderzoek staan de volgende vragen centraal: hoe ervaren consumenten en financiële dienstverleners de klachtprocedure bij Kifid? Hoe oordelen consumenten en financiële dienstverleners over de…

‘Dieseldampen zijn dodelijk, maatregelen noodzakelijk’

De Nederlandse overheid moet snel met regels komen om het aantal doden als gevolg van dieseldampen terug te dringen. Dat zei PvdA-europarlementariër Agnes Jongerius zondag tijdens een bezoek aan Hengelo.  Net als asbest heeft de Europese Commissie dieseldampen op een lijst geplaatst met kankerverwekkende stoffen. Dit na een advies van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Nederlandse…

Inschrijving voor Leergang Personenschade Middelzwaar Letsel in 2020 staat open

Wil je jouw personenschadezaken nog efficiënter en optimaler regelen en daarmee jouw praktijk naar een hoger niveau tillen? Dan is dit bij uitstek de opleiding! Op de website van OSR staat de volgende leergang OSR Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel (MZL) weer ingepland. MZL in het kort: Praktijk- en competentiegericht Bevorder je vakbekwaamheid als professional personenschade…

Hoe verzekeraars de schademarkt weer in eigen handen proberen te krijgen

Verzekeraars zetten van oudsher volmachtbedrijven in voor de administratie en snelle afhandeling van schadeverzekeringen. Inmiddels zijn ‘volmachten’ uitgegroeid tot grote bedrijven die meer kennis van verzekeringsklanten hebben dan de verzekeraar zelf. Die machtspositie leidt tot frustratie in de sector en zorgen bij toezichthouders. ie een schadeverzekering afsluit via zijn financieel adviseur heeft grote kans dat…