Deltaplan mobiliteit: ‘om te voorkomen dat het Nederlandse verkeer vastloopt’

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobiliteit anders worden ingericht. De Mobiliteitsalliantie doet hiervoor concrete voorstellen in een Deltaplan Mobiliteit, waarin de reiziger en het vervoer van goederen centraal…