Dragen helm wordt voor snorfietsers verplicht

Het dragen van een helm wordt voor snorfietsers verplicht. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt daartoe een wijziging terzake van het Reglement verkeerstekens en verkeersborden (RVV) 1990 voor. Er wordt een substantiële daling van het aantal verkeersslachtoffers (doden en gewonden) verwacht omdat het overlijdens- en letselrisico bij de vervoermiddelen waar de snorfietsers naar zullen…

‘Kleinere patiëntengroepen de dupe van nieuwe keuringsregels hulpmiddelen’

Ziekenhuizen maken zich zorgen over een dreigend tekort aan implantaten, dialyseapparatuur, infuuspompen en andere medische hulpmiddelen. Daardoor kunnen artsen hun patiënten soms niet of minder goed helpen, stellen de koepelorganisaties van de ziekenhuizen en universitaire medische centra, de NVZ en NFU. Vooral patiënten met een ziekte of aandoening die niet veel voorkomt, zullen hier last…