Werktijdverkorting: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

In bijzondere gevallen was het voor een werkgever mogelijk om werktijdverkorting (wtv) aan te vragen bij het Ministerie van SZW. In dat geval kon de werknemer aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. Als gevolg van de coronacrisis is deze regeling op dinsdag 17 maart ingetrokken. Het kabinet introduceert voor die gevallen de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor…

Expertise Centrum Licht Letsel CED versnelt doorloop dossiers

Om effectief en structureel een aantal knelpunten in de letselschademarkt op te lossen heeft CED het Expertise Centrum Licht Letsel opgericht. Sander Harders en Ronald van Sechel, beide met een stevig track record, zijn als managers aangetrokken om de plannen te realiseren. Het Expertise Centrum zal de doorlooptijd van licht letsel-dossiers aanzienlijk verkorten, de dienstverlening…

Blog Isabelle Zwart (Beer advocaten): langlopende letselschadezaken

Jaarlijks worden er bij verzekeraars 65.000 nieuwe letselschadezaken in behandeling genomen. Een groot deel van die zaken wordt binnen twee jaar afgewikkeld. Maar ongeveer 10% van de zaken niet. Na twee jaar wordt gesproken van een ‘langlopende letselschadezaak’. Wat zijn de oorzaken voor die langlopende zaken? Door mr. Isabelle Zwart Ernstig letselAls eerste kan de…