Flyct gaat schades behandelen van ikwilclaimen.nl

Per 1 juli jl. zijn de serviceprovider RISK Verzekeringen en Flyct Letselschade een samenwerking aangegaan op het gebied van het afhandelen van schadeclaims. Het gaat om de claims van de verhaalsservice ikwilclaimen.nl. RISK biedt via Ikwilclaimen.nl een schadeverhaalsservice aan haar klanten en bezoekers. Flyct gaat deze schadeclaims behandelen. Jos Bassa, projectleider bij RISK, hierover: “RISK…

Verbond voert op aanwijzing van ACM self-assessment uit om invoering directe verzekering verder te onderzoeken

Het Verbond van Verzekeraars gaat een self-assessment uitvoeren om de analyse naar de directe verzekeringsvorm voor de autoverzekering verder te verdiepen. Dit doet het Verbond na overleg met de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Onlangs hebben het Verbond en de ANWB een verzoek ingediend bij de ACM voor een informele zienswijze over het invoeren van…

Preventie van beroepsziekten door meer zicht op blootstelling

Beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen draagt voor circa 5% bij aan de totale ziektelast in Nederland, dat is vergelijkbaar met bijvoorbeeld obesitas. Jaarlijks sterven alleen al aan de gevolgen van deze blootstelling tijdens hun werk, circa 4000 (oud-) medewerkers en wordt een veelvoud ziek. Exposoom onderzoek geeft meer inzicht in welke (combinaties van) blootstellingen onder…

Afgelopen 20 jaar slechts geringe daling aantal verkeersdoden onder fietsers; fors meer doden van 70+

Het aantal verkeersdoden is onder automobilisten fors gedaald in de afgelopen twintig jaar, maar onder fietsers amper. Tussen 1999 en 2019 daalde het aantal omgekomen inzittenden van personenauto’s met 60 procent en het aantal omgekomen fietsers met 11 procent, blijkt uit een analyse van het CBS. In 1999 kwamen 587 inzittenden van personenauto’s om het leven, twintig…