Inspectie: ‘Reguliere zorg moet doorgaan bij tweede coronagolf’

De medische specialistische zorg heeft vanaf maart haar verantwoordelijkheden en taken ‘op goede wijze uitgevoerd’, concludeert de IGJ in de sectorrapportage medisch specialistische zorg. Wel constateert de IGJ dat de onderlinge informatie-uitwisseling ‘complex’ was. Ook is de inspectie van oordeel dat bij een tweede golf de reguliere zorg zo veel mogelijk voortgezet moet worden. Volgens…

Benchmark Advocatuur geeft inzicht in trends en ontwikkelingen kleine en middelgrote advocatenkantoren

Voor het derde jaar op rij voert Wolters Kluwer een benchmarkonderzoek uit onder kleine en middelgrote advocatenkantoren in Nederland. Vragen die aan de orde komen zijn: hoe ontwikkelt de advocatuur zich vanuit bedrijfseconomisch perspectief, en hoe past uw kantoor daarin?   Het Kleos benchmarkonderzoek advocatuur van Wolters Kluwer geldt als tegenhanger van De Stand van…

Veilig Verkeer Nederland: ‘Kinderen lopend of op de fiets naar school, dat moet de norm zijn’

Uit recente gesprekken met scholen en gemeenten, blijkt dat verkeersdrukte rondom basisscholen op veel plekken een probleem is. Dat meldt Veilig Verkeer Nederland. Daarom trekt de organisatie aan de bel en laat ze weten dat het dringend nodig is om schoolomgevingen veiliger te maken. Hiervoor start deze week een nieuwe campagne onder het motto ‘Meedoen…