VeiligheidNL start verdiepend onderzoek naar oorzaken fietsongevallen

VeiligheidNL is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestart met een verdiepend onderzoek naar brom-, snor-, en fietsongevallen. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de oorzaken van de ongevallen waarbij verkeersslachtoffers op de Spoedeisende Hulp (SEH) terechtkomen. De te verkrijgen inzichten bieden beleidsmakers op nationaal, regionaal en…

Veilig over straat met een visuele beperking: ‘Een geheven stok geldt als officieel stopteken’

Een derde van de mensen met een visuele beperking voelt zich onveilig in het verkeer. Niet verrassend, want uit datzelfde onderzoek blijkt dat 40% van de fietsers niet weet hoe het oversteekgebaar met de witte stok eruit ziet. Veel bestuurders weten bijvoorbeeld niet dat ze slechtzienden en blinden voor moeten laten gaan. Een interview met…

Geen groter veiligheidsrisico voor elektrische auto’s

Elektrische auto’s hebben geen groter veiligheidsrisico ten opzichte van reguliere brandstofauto’s. Dat blijkt maandag uit onderzoek in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Noch de auto’s zelf, noch de laadinfrastructuur brengen verhoogde risico’s met zich mee. Voor het onderzoek, uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau CE Delft, zijn 280 bronnen bestudeerd en 25…