Blog Eline Spijker (Beer advocaten): bankrekening met BEM-clausule ter bescherming van minderjarigen

In maart 2018 liep de toen zevenjarige Cato ernstig hersenletsel op toen zij op haar fiets werd aangereden door een niet oplettende automobilist. In overleg met de verzekeraar van de aansprakelijke automobilist wordt de schade van Cato en haar ouders in kaart gebracht. Omdat het onverstandig is de zaak van Cato definitief te regelen voordat…

Spaanse artsen willen wettelijke bescherming voor cruciale keuzes op IC

Spaanse zorgprofessionals hebben de overheid om immuniteit gevraagd voor hun wettelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid als zij cruciale keuzes moeten maken bij een tekort aan beademingsapparatuur in de acute covid-zorg. Tijdens de piek van de eerste coronagolf moesten op de IC’s van de Spaanse ziekenhuizen keuzes worden gemaakt bij de toewijzing van de schaarse beademingsapparatuur aan…

SWOV komt met nieuw overzicht riskant verkeersgedrag, verkeersagressie en veelplegers

De nieuwe factsheet Riskant verkeersgedrag, verkeersagressie en veelplegers van de SWOV geeft een overzicht van de actuele kennis over gedrag dat de verkeersveiligheid negatief beïnvloedt, zoals rijden onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen, overschrijding van de snelheidslimiet, onaangepaste snelheden en agressief rijgedrag. Jongere verkeersdeelnemers vertonen vaker riskant verkeersgedrag dan oudere verkeersdeelnemers en mannen vaker dan vrouwen.…