De Letselschade Raad wijzigt auditcyclus voor keurmerk: tussentijdse toetsing in plaats van self-assessment

De auditcyclus van het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) bestaat uit een driejaarlijkse bezoekaudit en een jaarlijkse online self-assessment. Het doel van het self assessment was voornamelijk de keurmerkhouders te toetsen op de basiseisen van het NKL. De Letselschade Raad wijzgt dit auditformat, door de self-assessment per direct te vervangen door een tussentijdse toetsing. Deze vindt…

Populaire e-step ter discussie na diverse ernstige ongevallen: ‘Verbod moet plaatsmaken voor veiligheidsvoorwaarden’

De elektrische step is gigantisch populair, maar ligt ook onder vuur. Na het zoveelste ernstige ongeval, maandagavond in Rotterdam, rijst de vraag: is die hippe gemotoriseerde autoped wel veilig? Daarover schrijft het AD. Hakim (19), verkoper bij broodjeszaak Subway weet niet wat hij hoort, als hij rond 21.00 uur na zijn avonddienst de deur achter…

Inter-Focus biedt ook financiële begeleiding aan letselschadeslachtoffers

Naast herstelcoaching, mediation en begeleiding bij re-integratie, biedt Inter-Focus Intercultureel Expertisecentrum ook hulp zoals financiële begeleiding en budgetcoaching. Ook hier ligt de nadruk op de doelgroep van mensen met een niet-westerse culturele achtergrond. Helaas kunnen er diverse situaties ontstaan van waaruit letselschadeslachtoffers geen financiële uitweg meer zien. Er kan sprake zijn van verlies van inkomsten…

Het vereiste van causaal verband

Wie het heeft over aansprakelijkheid en schade, heeft het onvermijdelijk ook over causaal verband. In geval van een toerekenbare tekortkoming, is de schuldenaar aansprakelijk voor de schade die de schuldeiser daardoor lijdt (artikel 6:74 BW). En degene die een onrechtmatige daad pleegt, is verplicht de schade te vergoeden die de benadeelde dientengevolge lijdt (artikel 6:162 BW). In de woorden daardoor en dientengevolge ligt…

Arbeidsdeskundig bureau Radar kijkt terug op een vernieuwend jaar

Arbeidsdeskundig bureau Radar maakte vorig jaar diverse ontwikkelingen door, zoals personele wisselingen. Op LinkedIn blikt het bureau terug. Ook werd een nieuwe website en huisstijl gepresenteerd. “We kijken terug op een mooi jaar waarin Radar zich in het “nieuwe normaal” verder heeft ontwikkeld. Ook hebben wij een aantal nieuwe collega’s mogen verwelkomen en onze website…