Richtlijn rekenrente aangepast

Het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton) en het LOVCH (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven) hebben aanbevelingen gedaan over de rekenrente aan rechters voor de behandeling van personenschadezaken. Gelet op de actuele rentestanden zijn de percentages in de aanbevelingen aangepast. Rechters zijn vrij van de aanbevelingen af te wijken wanneer daar goede argumenten voor…

Vertraging uitvoering regeling smartengeld aardbevingsgebied Groningen

Veel Groningers die een aanvraag willen doen voor een vergoeding voor immateriële schade door aardbevingen, zullen daar langer op moeten wachten. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft meer tijd nodig voor de behandeling van de aanvragen. De regeling is gestart in de gemeente Eemsdelta. Daarna gaan andere plaatsen in het bevingsgebied volgen. Zo zou de regeling al…

‘Overheid moet burgerleed veroorzaakt door luchtaanval Hawija erkennen door excuses en compensatie’

In 2015 voerde de Nederlandse overheid namens de anti-ISIS-coalitie een luchtaanval uit op een munitiefabriek middenin de Iraakse stad Hawija. Er lagen zoveel explosieven in de fabriek opgeslagen, dat de explosie in één klap een hele wijk in puin legde. Na twee jaar onderzoek concluderen de onderzoekers dat deze ene Nederlandse bom leidde tot minimaal…

Toename van meldingen gezondheidsklachten implantaten bij RIVM

Bij het RIVM is aantal meldingen van gezondheidsklachten door implantaten vorig jaar verdrievoudigd. Bijna de helft van de meldingen ging over bijwerkingen van koperspiraaltjes, 43% betrof klachten als gevolg van borstimplantaten, op afstand gevolgd door bekkenbodemmatjes (2,2 procent). In 2021 zijn meer meldingen gedaan van vermoede bijwerkingen door koperspiraaltjes dan in de jaren daarvoor. Dat…