Opsteker voor letselschadeslachtoffers: verzekeraar schuldig aan secundaire victimisatie

Recent heeft de Rechtbank Noord-Nederland zich uitgelaten over de vraag of verzekeraar Nationale-Nederlanden zich jegens een letselschadeslachtoffer schuldig heeft gemaakt aan secundaire victimisatie. Door mr. Demen Bülbül FeitenOp 17 april 2015 is een vrouw in de uitoefening van haar werkzaamheden voor Stichting De Bijzondere Onderneming (SBDO) het slachtoffer geworden van een mishandeling. Zij is mishandeld…

Betalen voor zaken? Bescherm het slachtoffer!

Of het is toegestaan om tussenpersonen voor het aanleveren van letselschadezaken te betalen, is een langlopende discussie. In principe stellen alle kwalitatieve belangenbehartigers al lange tijd dat van betalen voor dossiers en cliëntgegevens nooit sprake is geweest. Maar mag er wel betaald worden als er een daadwerkelijke dienst of inspanning wordt geleverd? De discussie is…

Bill Cosby veroordeeld tot schadevergoeding van half miljoen wegens seksueel misbruik

In een civiele procedure is de Amerikaanse acteur Bill Cosby schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een 16-jarige. Het incident vond plaats in 1975 in Los Angeles. Cosby moet de nu 64-jarige vrouw een schadevergoeding betalen van 500.000 dollar.  De jury oordeelde dat Cosby moedwillig schadelijk seksueel contact heeft gehad met het slachtoffer en dat hij…

Brussel wil het gebruik van pesticiden fors terugbrengen

De Europese Commissie wil dat het gebruik van pesticiden in 2030 gehalveerd is ten opzichte van 2016. Daarnaast moet er een verbod komen op het gebruik van alle pesticiden op ‘gevoelige’ plekken als speeltuinen, parken en andere plekken om te recreëren. De voorgestelde wetten zijn volgens Brussel cruciaal voor de voedselveiligheid. De plannen die vandaag…

Duizend patiënten per jaar overlijden onnodig vanwege drukte op de spoedeisende hulp

Zo’n duizend patiënten zouden in Nederland onnodig overlijden op de spoedeisende hulp door lange wachttijden. De drukte op de spoedeisende hulp ontstaat door een tekort aan huisartsen, wijkzorg en verpleegafdelingen. Hierdoor komen patiënten onnodig op de SEH terecht. Deze conclusie trekt NVSHA-voorzitter en SEH-arts David Baden op basis van Brits onderzoek. In het Britse onderzoek…