NIVRE verlengt de Overgangsregeling Personenschade tot 1 januari 2023

Begin dit jaar is de nieuwe leergang Personenschade van het NIVRE in werking getreden. Daarbij is ook een overgangsregeling gepresenteerd. Deze overgangsregeling en de gewijzigde structuur van de nieuwe leergang hebben tot vragen en opmerkingen geleid, met name over de door velen al gevolgde MZL-opleiding. Ook waren er in dit kader zorgen over de tijdsduur van de…

Artikel met voorstellen voor stelselwijziging BGK-vergoeding maakt de tongen los: ‘BGK-afspraken tussen partijen zijn onvoldoende transparant’

Een prikkelend artikel van consultant Arjan Loonstra dat maandag op LinkedIn werd gepubliceerd, lijkt het beoogde effect te hebben: het zorgt voor discussie en beweging in de branche. Loonstra beschrijft in zijn blog de knelpunten en tegenstrijdigheden die hij waarneemt in het huidige BGK-stelsel en geeft zijn visie op een alternatief stelsel waarbij de knelpunten…

Nederlands anti-rookbeleid vooralsnog geen succes; experts pleiten voor aanscherping

Vier jaar na het Nationaal Preventieakkoord waarmee het aantal rokers moet worden teruggebracht, rookt nog steeds ruim een vijfde van alle Nederlanders. Onder jongeren van 16 tot 20 jaar is er de laatste tijd zelfs een kleine stijging, mede door de populariteit van e-sigaretten, zogenaamde vapers en dampers. Van de jongvolwassenen (20 tot en met…