Verplichte verkeerscursussen voor drugsrijders en snelheidsduivels

Om het verkeer veiliger te maken, komen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het CBR vanaf 1 april 2023 met twee nieuwe educatieve maatregelen: een ‘cursus drugs en verkeer’ en een ‘korte cursus gedrag en verkeer’. Deze cursussen moeten verkeersovertreders bewust maken van hun gevaarlijke gedrag, zodat zij in de toekomst keuzes maken die…

Aantal ongevallen en slachtoffers in luchtvaart vorig jaar toegenomen, vooral door slecht weer

Het aantal ongevallen en het aantal slachtoffers door ongevallen in de luchtvaart is vorig jaar gestegen. Wel nam het aantal dodelijke ongevallen af ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit het 2022 Safety Report van de vereniging van luchtvaartmaatschappijen IATA. De kans op een luchtvaartongeval zonder dodelijke afloop lag met 1,21 per miljoen…

Arbeidsinspectie gaat installateurs zonnepanelen strenger controleren na hausse aan ongevallen en geconstateerde overtredingen

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft veilig werken in de zonne-energiesector benoemd tot een speerpunt. Er werden de afgelopen 1,5 jaar honderden meldingen van arbeidsongevallen geregistreerd bij de installatie van zonnepanelen. Inspecties en ongevalsonderzoeken leidden tot de conclusie dat op grote schaal veiligheidsvoorschriften niet of niet genoeg worden nageleefd. De zonne-energiesector groeit de laatste jaren snel. Er…

Start onderzoek naar vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen in letselschadetrajecten

Impact Centre Erasmus start per 1 april 2023 een onderzoek naar de vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen in letselschadetrajecten. De achtergrond van het onderzoek ligt in het feit dat de arbeidsdeskundige beroepsgroep een sterke behoefte heeft aan onderzoek naar de rol van de arbeidsdeskundige bij letselschade, met een methodisch kader als beoogd resultaat. Naast de doelgroep…

Georgette Kuntz en Joost Groot toegevoegd aan MT Letselschade.com

Vanaf januari 2023 heeft Letselschade.com het managementteam uitgebreid met Georgette Kuntz en Joost Groot. Georgette zal zich voornamelijk bezighouden met de operatie en kwaliteit terwijl Joost zich meer zal richten op de commerciële werkzaamheden en externe contacten. De gesprekken over de uitbreiding van het MT liepen al langer. Met het oog op de continuïteit van…