Collectieve rechtszaak van Australian football-spelers om hersenletsel

Voormalig Australisch-footballspeler Max Rooke is naar de rechter gestapt om schadevergoeding te eisen voor hersenschade die hij naar eigen zeggen heeft opgelopen tijdens het beoefenen van de sport. Tientallen andere oud-spelers hebben zich inmiddels aangesloten bij de rechtszaak tegen de Australian Football League (AFL). Australian Football lijkt enigszins op rugby, maar wordt gespeeld op een…

Op Schiphol moeten dieselvoertuigen worden vervangen omwille van gezondheid platformmedewerkers

Op luchthaven Schiphol moeten dieselaangedreven voertuigen en arbeidsmiddelen worden vervangen door een versie met alternatieve aandrijving. Dit heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie geëist op grond van de Arbowetgeving, naar aanleiding van een handhavingsverzoek van vakbond FNV. De dieselemissies waaraan platformmedewerkers op Schiphol worden blootgesteld zijn kankerverwekkend, aldus de inspectie. Op de luchthaven Schiphol zijn veel bedrijven…

Politie moet schadevergoeding betalen aan man die zichzelf na zijn aanhouding blijvend letsel toebracht

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft beslist dat de Politie een schadevergoeding moet betalen aan een man die na zijn aanhouding ernstig blijvend letsel heeft opgelopen in zijn cel. Eerder werd juist beslist dat de Politie niet aansprakelijk was, maar de Hoge Raad bepaalde dat er in de zaak ten onrechte niet naar camerabeelden was gekeken. De…