Symposium ‘Grootschalige (internationale) schadeclaims in het strafproces: beste praktijken en vragen voor de wetgever aan de hand van het MH-17 proces’

Op 17 november 2022 heeft de rechtbank Den Haag eindvonnis gewezen in de strafzaak tegen de betrokkenen bij het neerhalen van vlucht MH-17 in Oekraïne. Deze zaak was in vele opzichten uniek: vanwege de politieke en maatschappelijke implicaties, het groot aantal slachtoffers en de internationale aspecten ervan. Maar met name ten aanzien van de laatste…

Man eist schadevergoeding van ziekenhuis omdat hij na een ingreep aan zijn penis geen gemeenschap meer kan hebben

Na een operatie aan zijn penis, diende een patiënt een klacht in tegen het ziekenhuis. De patiënt stelde dat als hij van tevoren had geweten dat hij na de operatie geen gemeenschap meer kon hebben met zijn partner, dat hij dan niet had ingestemd met de operatie. Hij eiste een schadevergoeding van €15.000 tot €20.000…

Verbeterde BKB-regeling voor belangenbehartigers per 1 oktober van kracht

Met ingang van 1 oktober 2023 is de BKB-overeenkomst, waarmee de BGK-afwikkeling tussen verzekeraars en letselschadekantoren bilateraal wordt gereguleerd, gewijzigd. Daarover zijn zowel de leden van het Verbond van Verzekeraars als die van de NLE recent geïnformeerd. De wijzigingen zijn het resultaat van overleg tussen de NLE en vertegenwoordigers van verzekeraars van afgelopen zomer. Dit…

‘Militairen lopen onnodig grote risico’s op ongevallen’

Tientallen militairen belanden jaarlijks in het ziekenhuis door ongevallen op de werkvloer. Waarschuwingen over gevaren eindigen bij de top in een la en de manschappen houden zich niet aan de regels. Daarover schrijft NRC na eigen onderzoek. De veiligheid en gezondheid van de ruim 41.000 militairen die dagelijks werken met handvuurwapens, gevaarlijke stoffen, pantservoertuigen en…

Aanbesteding medische adviezen in letselschadezaken Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie heeft een openbare procedure gepubliceerd voor de aanbesteding van het verrichten van medisch adviezen in letselschadezaken. Inschrijvingen zullen worden beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals gesteld in de Leidraad Medische Letselschade, waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare procedure conform de Aanbestedingswet. De Aanbestedende dienst organiseert op 10 oktober 2023…