Casemanagers vinden wetsvoorstel versnelde afsluiting spoor 1 onverstandig

In het Wetsvoorstel tot wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar bij werknemers van kleine en middelgrote werkgevers wordt geregeld dat kleine en middelgrote werkgevers de mogelijkheid krijgen om vanaf de start van het tweede ziektejaar (niet eerder en niet later) zich alleen te richten op re-integratie in het tweede spoor, dat wil zeggen…

Provincie Zuid-Holland wil aantal verkeersslachtoffers onder jongeren omlaag brengen

Het aantal verkeersslachtoffers onder jongeren in de provincie Zuid-Holland is hoog. Van 2019 tot en met 2022 vielen in Zuid-Holland 7740 verkeersslachtoffers onder jongeren van 16 tot en met 24 jaar. Dat is 25% van het totaal aantal verkeersslachtoffers, terwijl deze groep slechts 11,3% van de inwoners van de provincie uitmaakt. Verkeer is momenteel zelfs…