295 meldingen over vermoede bijwerkingen van implantaten in 2023

In 2023 deden 295 mensen een melding van 1 of meerdere vermoede bijwerkingen van een implantaat. Zij deden deze meldingen bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) van het RIVM. Verreweg de meeste meldingen (72%) gingen net als eerdere jaren over borstimplantaten, op ruime afstand gevolgd door meldingen over koperspiraaltjes (18%). De blijvende media-aandacht…

Ombudsman: ‘UMCG had overlijden 25-jarige patiënte moeten onderzoeken op calamiteit’

Het UMCG in Groningen heeft niet voldoende onderzoek gedaan naar een medisch incident waarbij een jonge patiënte kwam te overlijden. Volgens de Nationale Ombudsman was er in het interne onderzoek weinig aandacht voor de vraag of het overlijden een calamiteit was of niet. Deze moeten namelijk bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gemeld worden.…

Provincie Noord-Holland wil daling verkeersslachtoffers door gerichte aanpak

De provincie Noord-Holland wil met het verkeersveiligheidsplan de stijging van het aantal verkeersslachtoffers ombuigen in een daling vóór 2030. In 2023 overleden in Nederland 684 mensen in het verkeer. In de provincie Noord-Holland waren 87 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren. Meer dan de helft van de verkeersslachtoffers in de provincie reed op de fiets. Over meerdere…

Artsen slaan alarm: ‘Jongeren moeten stoppen met vapen’

Kinderen belanden door het vapen soms met ernstige longproblemen in het ziekenhuis. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Zo’n honderd kinderlongartsen en verpleegkundigen slaan daarom landelijk alarm over de gevaren van vapen door jongeren. De NVK registreert vanaf oktober 2023 zieke kinderen met klachten die gerelateerd zijn aan het gebruik van de elektronische…