Militaire vakbond: ‘Loonheffing over smartengeld veteranen is rechtmatig’

Mag het aan invalide militairen uitgekeerde smartengeld als belastingplichtig loon worden beschouwd? Nadat de demissionair staatssecretaris van Financiën in oktober 2023 meldde dat hij niets zou veranderen aan de fiscale behandeling van de bijzondere invaliditeitsregeling (biv), kondigden de militaire vakbond AFMP aan hierover fiscaal advies in te gaan winnen. Recent extern onderzoek, toont aan dat…