Veteranen met letselschade moeten nog steeds te lang wachten op vergoeding

Nog steeds moeten veteranen met letselschade jaren wachten voordat zij een schadevergoeding ontvangen. Dit terwijl de Veteranenombudsman Reinier van Zutphen begin 2021 de situatie al aankaartte bij het Ministerie van Defensie: “Kwetsbare veteranen hebben het gevoel verstrikt te zitten in een ondoorzichtige procedure die jarenlang kan duren.” Veteranen hebben recht op een schadevergoeding, als ze…

Nieuwe BKB-regeling verzekeraars en belangenbehartigers op 1 juli 2024 van kracht

Het Verbond van Verzekeraars en de branchevereniging van keurmerkkantoren NLE hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe BKB-regeling, die op 1 juli 2024 in werking treedt. Alleen belangenbehartigers die houder zijn van het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) kunnen gebruik maken van de BKB-regeling. WijzigingenDe grootste wijziging ten opzichte van de huidige BKB-regeling is zichtbaar in de…

Veel klachten over huisartsenketen Co-Med: ‘groot risico voor de patiëntveiligheid’

Afwezige artsen, personeel dat onbevoegd medische handelingen moet verrichten, het achterhouden van informatie: uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat de commerciële huisartsenketen Co-Med onaanvaardbare risico’s nam. Dat heeft geleid tot een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd (IGJ). Sinds de oprichting schudt de commerciële keten Co-Med de huisartsenwereld door elkaar. Het bedrijf, met…