Aansprakelijkheid

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon kan als veroorzaker aansprakelijk worden gesteld voor een incident op grond van een onrechtmatige daad of wanprestatie, als een wederpartij als benadeelde (letsel)schade heeft opgelopen en deze schade vergoed wil zien.