Aansprakelijkheidsverzekeraar

De aanbieder en/of risicodrager van aansprakelijkheidsverzekeringen.

Een aansprakelijkheidsverzekering, bijvoorbeeld een Wam-verzekering, beschermt de verzekerde(n) tegen het risico van aansprakelijkheid. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt normaal gesproken alle letselschade en zaakschade van een benadeelde die door de verzekerde wordt veroorzaakt, tenzij er sprake is van opzet of ernstig roekeloos handelen.