Aansprakelijkheidsverzekering

Een verzekering die de verzekerde(n) beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid.

Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt voor zover er sprake is van polisdekking de letselschade en zaakschade van een benadeelde die door de verzekerde als veroorzaker van de schade wordt veroorzaakt.

Er bestaan verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen. Er is een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) en een voor bedrijven (AVB). Voor beroepen met een hoog aansprakelijkheidsrisico is er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). De (wettelijk verplichte) aansprakelijkheidsverzekering voor gemotoriseerde verkeersdeelnemers is de Wam-verzekering.