Aansprakelijkstelling

De brief waarmee de veroorzaker van letselschade aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die de benadeelde heeft opgelopen.

Het schriftelijk aansprakelijk stellen van de wederpartij is de eerste stap van de letselschaderegeling. In de aansprakelijkstelling staat wat er is gebeurd, wat de (voorlopige) schadeposten zijn, dat de veroorzaker aansprakelijk wordt gesteld en dat alle geleden en nog te lijden schade op de veroorzaker zal worden verhaald.