Een advocaat is door de Raad van Discipline teruggefloten nadat hij weigerde het dossier van een cliënt over te dragen aan een andere advocaat, behalve als de cliënt de tuchtklacht tegen hem laat zou laten vallen. Van de tuchtrechter krijgt de advocaat een schorsing van vier weken.

Een man die letselschade opliep bij een bedrijfsongeval in 2018 schakelde hiervoor een advocaat in. Na drie jaar is de zaak nog altijd niet beslecht, en verzoekt de man zijn advocaat het dossier over te dragen aan een nieuwe advocaat. Zijn oorspronkelijke advocaat geeft hiervoor echter een voorwaarde; om het dossier te ontvangen moet de man zijn tuchtklacht laten vallen die op dat moment tegen hem loopt. Dit is volgens de raadsman geen chantage, maar ‘onderhandeling’.

Het levert de advocaat een schorsing van acht weken op, waarvan vier weken voorwaardelijk. Dit onder andere door het slecht bereikbaar zijn voor zijn cliënt, het niet op de hoogte houden van zijn cliënt en het weigeren van het verstrekken van het dossier. Naar het oordeel van de raad is de advocaat verplicht het dossier aan zijn cliënt te verstrekken.

De advocaat stelt dat hij in zijn recht stond het dossier nog niet over te dragen, omdat de factuur door zijn ex-cliënt nog niet betaald was. Deze facturen kan hij echter niet aan de raad laten zien. De raad noemt dit dan ook een “niet onderbouwde weigering van verweerder om het dossier aan klager terug te geven.” De man zelf stelt overigens dat hij nooit een factuur ontvangen heeft, en dat hij ook niet weet wat er nog openstaat. Hoe de advocaat zich op het retentierecht beroept, begrijpt hij dan ook niet.

Aansprakelijkstelling
De cliënt heeft bij de advocaat aangegeven dat hij door het voortslepen van de zaak schade heeft opgelopen, en dat hij deze wil verhalen op de advocaat. De advocaat weigerde de aansprakelijkstelling door te sturen naar zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. Volgens hem was dit ‘prematuur’, en moest de aansprakelijkstelling eerst concreter gemaakt worden.

De raad volgt zijn redenatie echter niet; ook een vage klacht kan direct doorgegeven worden aan een verzekeraar. Bovendien volgde deze aansprakelijkstelling op de tuchtzaak, en had de advocaat volgens de tuchtrechter dus kunnen weten waar het over ging. De tuchtrechter noemt het onzorgvuldig en onbetamelijk handelen.

Door zich volgens de raad onterecht op het retentierecht te beroepen en lange tijd te weigeren het dossier over te dragen, heeft hij onzorgvuldig en onprofessioneel gehandeld en bovendien de belangen van zijn ex-cliënt geschaad. De advocaat heeft niet gehandeld zoals van redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. Door eerder opgelegde waarschuwingen en berispingen, en de grote samenhang met de eerder besproken tuchtzaak, komt de tuchtrechter uit op een onvoorwaardelijke schorsing van vier weken.

Lees hier de volledige uitspraak