Advocaten maken zich ernstige zorgen om de wildgroei aan juridische letselschadebureaus, zo blijkt uit een radio-uitzending van Argos (VPRO) die morgenmiddag vanaf 14.00 uur wordt uitgezonden op Radio 1. “Door gebrekkige hulp worden financieel kwetsbare slachtoffers gedupeerd. Ze lopen soms honderdduizenden euro’s aan schadevergoeding mis en raken financieel aan de grond. Er wordt met mindere kwaliteit meer geld verdiend over de ruggen van de slachtoffers,” aldus Argos.

De afgelopen vier jaar is het aantal juridische adviesbureaus bijna verdubbeld, zo blijkt uit een analyse die de Kamer van Koophandel deed in opdracht van Argos. Veel van die bureaus beloven gratis bijstand en advies, bijvoorbeeld na een verkeersongeval. Deze kosteloze hulp bij letselschade is een aantrekkelijk voorstel voor slachtoffers die vrezen voor torenhoge advocaatkosten. Argos ondervroeg ASP-advocaten over de kwaliteit van de (concurrerende) letselschadebureaus. De conclusie: de kwaliteit van die dienstverlening is veelal onder de maat. Geen enkele van de ondervraagde advocaten vindt de kwaliteit van de dossiers die zij overnemen ‘voldoende’. ASP-voorzitter Tim Bueters gaf aan zich ernstige zorgen te maken: “Er wordt met mindere kwaliteit meer geld verdiend over de ruggen van de slachtoffers.”

“Letselschadespecialist is een vrij beroep”, zegt Arno Akkermans hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Iedereen kan een letselschadekantoor oprichten. “Er is geen regeling die iets zegt over kwaliteitseisen, opleidingseisen of andere procedurele waarborgen die er zouden moeten zijn voor het verlenen van juridische diensten aan letselschadeslachtoffers.” Bij slachtoffers ontbreekt volgens de hoogleraar vaak de kennis om over wat goed juridisch advies inhoudt. Akkermans: “Dit is typisch zo’n terrein waarin je niet alles aan de markt zou moeten laten, terwijl we dat wel nog steeds doen.”

Argos stuurde een vragenlijst aan 39 ASP-advocaten. Vrijwel alle ondervraagde advocaten zijn van mening dat de eerdere belangenbehartiger (geen advocaat) het slachtoffer heeft geadviseerd akkoord te gaan met een te laag schadebedrag. Enkele advocaten noemen voorbeelden van zaken waarin verzekeraars door hun tussenkomst honderdduizenden euro’s meer uitkeren aan het slachtoffer dan letselschadebureaus oorspronkelijk adviseerden.

ASP-voorzitter Tim Bueters wijt dit voor een deel aan de PIV-staffel. Volgens Bueters hebben de afspraken over vaste vergoedingen geleid tot een verdienmodel. “Het is voor kantoren voordelig om minder tijd aan een zaak te besteden en slachtoffers te adviseren om voor een lager schadebedrag te schikken.”

Hoogleraar Akkermans is kritisch op het systeem waarin iedereen zich letselschadejurist kan noemen en waarin het moeilijk is voor slachtoffers om te ontdekken waar je de beste hulp kan halen: “Ik vind het onvoorstelbaar zuur dat als je de pech hebt om het slachtoffer te worden van een ongeval, je eigenlijk ook meteen de pech hebt om te belanden in een wereld die buitengewoon slachtofferonvriendelijk is.”