Vandaag bestaat de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) precies vijfentwintig jaar. Aanleiding voor oprichting van de vereniging op 16 juni 1997 was de behoefte om het belang van slachtoffers van personenschade in breder verband en ook in structureel opzicht te ondersteunen.

Eén van de toenmalig initiatiefnemers en huidige erelid van de vereniging John Beer liet destijds in het Assurantie Magazine optekenen: “Binnen ASP vindt een bundeling plaats van gespecialiseerde letselschadeadvocaten met een duidelijke signatuur. Een dergelijk platform biedt de mogelijkheid om slachtofferorganisaties te ondersteunen, om deel te nemen aan overleg over wetgeving op het gebied van de personenschade, om met betrekking tot bestaande knelpunten te overleggen met aansprakelijkheidsverzekeraars en om contacten aan te knopen met gelijksoortige buitenlandse verenigingen.”

Doelen behaald
Nu 25 jaar later kan geconstateerd worden dat de beoogde doelen ruimschoots zijn behaald. Voorzitter Edwin Bosch vertelt: “De ASP is vandaag de dag dé club van activistische letselschadeadvocaten die opkomen voor de belangen van slachtoffers van personenschade. Niet alleen op individueel niveau in de dossiers die de momenteel circa 120 leden dag-in-dag-uit behandelen, maar ook op macroniveau in de overleggen met de wetgever, beleidsmakers, verzekeraars en alle andere betrokkenen”.

Dat de beoogde doelen zijn behaald is echter geen reden om op de lauweren te gaan rusten. Ook in de komende vijfentwintig jaar zullen ASP-advocaten zich voortdurend blijven inzetten voor de belangen van slachtoffers van personenschade.

Nieuwe website en logo
Het vijfentwintigjarige jubileum was een mooie aanleiding om de website en het logo van de vereniging aan te passen en bij de tijd te brengen. Beide waren inmiddels wat gedateerd. De website biedt voor het grote publiek achtergrondinformatie over personenschade, daarnaast worden er geregeld nieuwsberichten geplaatst. Ook de zoekfunctie van de website is verbeterd.

ASP-advocaten kunnen in hun profiel aangeven welke soort personenschadezaken zij doen (arbeidsongeval, verkeersongeval, beroepsziekte etc.), zodat rechtszoekenden nog adequater worden verwezen naar een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in de eigen omgeving. Als laatste biedt de website voor de ASP-leden de mogelijkheid om met elkaar via een forum te communiceren. Hierdoor is laagdrempelig overleg en kennisdeling mogelijk, waardoor cliënten van ASP-advocaten niet alleen profijt hebben van de kennis en ervaring van de eigen ASP-advocaat, maar ook van die van alle andere ASP-advocaten!