In maart 2018 liep de toen zevenjarige Cato ernstig hersenletsel op toen zij op haar fiets werd aangereden door een niet oplettende automobilist. In overleg met de verzekeraar van de aansprakelijke automobilist wordt de schade van Cato en haar ouders in kaart gebracht. Omdat het onverstandig is de zaak van Cato definitief te regelen voordat zij meerderjarig is, is de schaderegeling een traject van vele jaren. In deze periode maken de ouders kosten en is er behoefte aan voorschotten op de schadevergoeding. Hoe moet met die betalingen worden omgegaan?

Door mr. Eline Spijker

Bescherming van de minderjarige
Helaas komt het regelmatig voor dat kinderen het slachtoffer worden van een ongeval en blijvend letsel oplopen. Bij de afwikkeling van de schade van de minderjarige staat bescherming van de belangen van de minderjarige centraal. Er is grote zorgvuldigheid geboden. Vanuit die beschermingsgedachte kijkt de kantonrechter mee met de schaderegeling. Om te voorkomen dat voorschotten niet voor de minderjarige worden gebruikt, moeten die voorschotten op een rekening met een BEM-clausule worden gestort. Mijn collega Aurélie van Dijk vertelde hier al over in haar eerdere blog.

Komen partijen uiteindelijk tot een schikking, dan zijn twee dingen van belang. In de eerste plaats moet het schikkingsvoorstel, indien dit meer is dan €700,-, worden goedgekeurd door de kantonrechter en in de tweede plaats moet (ook) het eindbedrag op een rekening met BEM-rekening worden betaald.

De BEM-clausule
Een BEM-clausule zet de rekening als het ware op slot. Zowel de minderjarige als de ouders mogen niet zomaar geld opnemen van de rekening. Dat kan alleen met toestemming van de kantonrechter. Als de minderjarige 18 jaar wordt, vervalt de clausule en kan de dan meerderjarige zelf beschikken over zijn geld.

In de praktijk
In de praktijk blijkt het openen van een rekening met BEM-clausule echter niet zo eenvoudig als gedacht. Je zou denken dat het vergelijkbaar is met het openen van een gewone (spaar)rekening: je gaat naar de website van de bank, zoekt de soort rekening uit die je nodig hebt en je opent deze. De ouders van Cato, net als vele ouders van minderjarige slachtoffers, merkten echter dat de term BEM (Belegging, Erfenis en andere gelden Minderjarigen) bij slechts enkele van (de grote) banken voorkomt op de website. Ook een belronde langs de banken zorgt niet voor veel duidelijkheid over de mogelijkheid om een rekening te openen.

Toen eenmaal een aantal banken was gevonden waar een rekening met BEM-clausule wel mogelijk was (zoals de ‘Groei Groter Rekening’ van de ING en de Spaarrekening met BEM-clausule van de SNS) kwam een volgend probleem: het openen van een rekening met BEM-clausule bleek alleen mogelijk als er al een definitieve beschikking van de kantonrechter was. Dat is onhandig. Niet alleen omdat de BEM-rekening gedurende de schaderegeling nodig is voor de voorschotten, maar ook omdat de kantonrechter eist dat er al een BEM-rekening is, als voorwaarde voor diens toestemming voor de schikking.

Conclusie
De bankrekening met BEM-clausule maakt het mogelijk dat erop wordt toegezien dat de schadevergoeding ook echt bij het minderjarige kind terecht komt. In de praktijk blijkt dat het openen van zo’n rekening niet zo eenvoudig werkt als gedacht. Gelukkig is de schadevergoeding van Cato inmiddels betaald op een door de kantonrechter goedgekeurde rekening.

(Bron: Beer advocaten)