Vier gebruikers van slaapapneu-apparatuur van Philips stellen het bedrijf vandaag aansprakelijk. Ze willen onderzoeken of gebruik van het apparaat, de Dreamstation 1, bij hen heeft geleid tot gezondheidsklachten en willen dat Philips de onderzoekskosten vergoedt. De vier worden bijgestaan door SAP Letselschade Advocaten.

Afgelopen zomer deed Philips een veiligheidswaarschuwing uitgaan met betrekking tot slaapapneuapparatuur, de Dreamstation 1. De waarschuwing noemde twee mogelijke defecten van het geluiddempend schuim: deeltjes kunnen loslaten en chemicaliën kunnen vrijkomen met hoofdpijn, ademhalingsproblemen, ontstekingen, orgaanschade en kanker als mogelijk gevolg. Philips sprak van ernstig letsel dat levensbedreigend kan zijn en permanente beschadigingen kan veroorzaken, en uitte het voornemen de apparaten te vervangen. Op 13 oktober publiceerde het RIVM resultaten van een onderzoek op de apneu-apparaten waarbij ook styreen, een andere potentieel kankerverwekkende stof, was waargenomen.

Recht op zekerheid en duidelijkheid
Vier gebruikers stellen Philips als producent aansprakelijk. Ze willen voor rekening van Philips onderzoeken of het gebruik van de Dreamstation bij hen heeft geleid tot gezondheidsschade. Ze hebben te kampen met de klachten die worden genoemd in de veiligheidswaarschuwing, en willen door onderzoek op hun apparaat en hun gezondheid uitzoeken wat de gevolgen van het gebruik van het apparaat zijn geweest. Door hun apparaten in een laboratorium in een testopstelling te plaatsen, kan worden onderzocht of er deeltjes loslaten en chemicaliën vrijkomen.

Advocaten Mark de Hek en Saskia de Groot (SAP Advocaten) staan hen bij: “Een product is volgens de wet gebrekkig als het niet de verwachte veiligheid biedt. De apneu-apparaten van onze cliënten bieden niet de verwachte veiligheid, nu Philips zelf waarschuwt voor heftige gezondheidsschade en spreekt van het risico op ernstig en levensbedreigend letsel.”

Hun cliënten zijn erg bezorgd: “Ze hebben jarenlang gebruik gemaakt van een apparaat waarvan Philips nu aangeeft dat het ernstig en levensbedreigend letsel kan veroorzaken. De producent moet deze bezorgdheid wegnemen door onafhankelijk onderzoek te vergoeden, om te kijken of er gezondheidsschade kan zijn ontstaan. De gebruikers hebben recht op zekerheid en duidelijkheid. Philips is verantwoordelijk voor het probleem, dus ook verantwoordelijk voor een oplossing.”

Philips wordt per brief aansprakelijk gesteld, voor zover bekend zijn deze vier de eerste van de 50.000 Nederlandse gebruikers die overgaan tot juridische stappen tegen Philips.

Zo snel mogelijk oplossen
Philips laat aan de NOS weten niet inhoudelijk te kunnen ingaan op de aansprakelijkstelling. “Ik wil graag herhalen dat we de veiligheidsmelding met betrekking tot deze apparaten zeer serieus nemen en dat we ernaar streven om dit zo goed mogelijk en zo snel mogelijk op te lossen”, zegt een woordvoerder.

Philips is onder meer in de Verenigde Staten al begonnen met het repareren en vervangen van zijn apparaten tegen slaapapneu. In totaal gaat het om drie tot vier miljoen apparaten. Philips heeft in totaal 500 miljoen euro opzijgezet voor de kwestie. Philips-topman Frans van Houten gaf eerder deze maand aan dat dit genoeg moet zijn om de apparaten te repareren of te vervangen. 

Er is nog geen geld opzijgezet voor rechtszaken die zijn aangespannen tegen Philips vanwege de gevaarlijke beademingsapparatuur. Er lopen inmiddels meer dan honderd zaken. Volgens Van Houten was het nog te vroeg om daar iets over te zeggen en komt er waarschijnlijk volgend jaar uitsluitsel.