Een letselschadeadvocaat gaat er voortdurend met gestrekt been in. Een schadebehandelaar van een verzekeraar en een arts zijn volgens hem onkundig, onprofessioneel en ‘te kwader trouw’ bij de behandeling van een zaak van een minderjarige. Nodeloos grievend, aldus de Raad van Discipline ‘s-Hertogenbosch.

“Uw kennis en kunde lijken tekort te schieten.” “U noemde als voorbeeld dat u een hele positieve invloed op uw kinderen heeft en dat ze direct naar u luisteren als u verlangt dat ze naar de dokter gaan. […] Wat ik overigens moet met uw kennelijk keurig intellectueel voorbeeldgezin is mij niet duidelijk.” En: “dit kan ik niet anders uitleggen helaas, dat de arts op dit onderdeel te kwader trouw lijkt te zijn.”

Het is slechts een kleine greep uit een heel repertoire aan schriftelijke reprimandes van de advocaat aan het adres van de schadebehandelaar en de arts. Telefonisch contact met de advocaat is volgens de klager ook geen pretje, maar daarvan heeft ze geen bewijs.

Hij speelt bewust op de man, en dat moet bij letselschadezaken ook, aldus de advocaat. “Anders dan in overige civiele geschillen is het in een letselschadezaak van groot belang dat een letselschadeadvocaat, indien de aansprakelijke verzekeraar en haar medewerkers fouten maken, op de man speelt. Dit op de man spelen is uiteraard niet een doel op zich, maar onontkoombaar, omdat de advocaat anders zijn cliënt tekort zou kunnen doen in het verzamelen van bewijs tegen het handelen van de verzekeraar,” stelt hij in zijn verweer bij de Raad van Discipline.

De Raad is dat niet met hem eens en de advocaat krijgt een waarschuwing voor zijn ‘nodeloos grievende’ uitlatingen. “Door bij herhaling en gedurende een lange periode bewust in correspondentie met de schadebehandelaar op de persoon van de schadebehandelaar en de medisch adviseur te spelen, de kwaliteit van hun functioneren bij herhaling fors in twijfel te trekken, daarbij gebruikmakend van privégegevens van de schadebehandelaar, heeft verweerder de grens die hem als advocaat van de wederpartij jegens die wederpartij vrij stond overschreden,” aldus de Raad.

Klik hier voor de beslissing

(Bron: Advocatie)