De Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) heeft een relatief lange historie. Dit jaar bestaat zij 30 jaar. Met vele inspanningen zijn diverse resultaten behaald, waar de LSA trots op is. De LSA heeft nog steeds tal van ambities. De vereniging is op een stevig fundament gebouwd, heeft inhoud en staat sinds jaar en dag als een huis in letselschadeland.

Op 7 juni 1989 werd de Vereniging van Letselschade Advocaten LSA opgericht. Op het LSA-Symposion in januari 2019 memoreerde prof. Lindenbergh nog dat de Vereniging is opgericht door verzekeraarsadvocaten. Zij wilden advocaten die betere bijstand aan slachtoffers zouden bieden. Noblesse oblige. Het doel van de vereniging was “het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten, op het gebied van persoonsschade – schadevergoeding wegens letsel en overlijden en al wat daarmee samenhangt”. Dit was en is nog steeds het hoogste doel. Rechtzoekenden zijn immers enorm gebaat bij kwalitatief goede rechtsbijstand door een gespecialiseerde letselschadeadvocaat.

(Bron: LSA)