Het Nederlands Instituut van Register-experts (NIVRE) heeft gereageerd op de uitzending van Argos (VPRO-HUMAN) van afgelopen zaterdag. Het instituut liet weten het in de uitzending geschetste beeld niet correct te vinden, omdat de indruk wordt gewekt dat rechtshulpverlening door letselschade-experts zou leiden tot een te lage schadevergoeding.

Het NIVRE wijst Argos erop dat het lidmaatschap van het NIVRE uitsluitend kan worden aangegaan als aan hoge kwaliteits- en opleidingseisen wordt voldaan. “Door de bij het NIVRE ingeschreven juristen en bureaus niet te betrekken in uw uitzending heeft ARGOS een onvolledig beeld geschetst waardoor vele hardwerkende, integere professionals optredend, met name voor de belangen van slachtoffers, onheus zijn bejegend.”

Zie hier de volledige reactie van het NIVRE.

Opmerkelijke reactie kwam van ASP-secretaris Edwin Bosch die op LinkedIn het NIVRE beschuldigt van ‘framen’. Volgens hem bleek in de uitzending duidelijk dat de kritiek uitsluitend gericht was op de ‘cowboys in de markt’ en niet op de deskundige experts. Getuige de vele instemmende reacties uit de expertisemarkt op de verklaring van het NIVRE, zijn maar weinig experts dat met hem eens.