De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) biedt vanaf volgend jaar een nieuwe ‘self-assessment-tool’ aan. Advocaten krijgen daarmee een beeld van hun eigen functioneren.

Begin volgend jaar start voor een kleine groep deelnemers een pilot met het self-assessment. Op basis van de uitkomsten wordt de digitale self-assessmenttool geoptimaliseerd. Eind 2020 moet de tool kosteloos en op vrijwillige basis beschikbaar zijn.

De NOvA komt met de nieuwe tool in navolging van diverse buitenlandse orden. In onder meer de Verenigde Staten en Canada kunnen advocaten met behulp van een online tool al langer reflecteren op hun eigen handelen als professional. ‘De positieve ervaringen vanuit de advocatuur daar heeft ons doen besluiten deze vorm van zelfbeoordeling ook in Nederland te introduceren,’ aldus de NOvA. ‘We geven hiermee invulling aan een integrale kwaliteitsbenadering.’

Kwaliteit
De self-assessment dient volgens de NOvA als extra stimulans om de kwaliteit en het imago van de advocatuur verder te bevorderen. Centraal staat het eigen inzicht en de zelfontplooiing van de advocaat. ‘In de nieuwe beroepsopleiding is er veel aandacht voor ethiek en vaardigheden. Dit zal in de self-assessmenttool uitgebreid terugkomen. Ook wordt aandacht besteed aan de interactie met en perceptie van de cliënt en het publiek.’

De self-assessmenttool is momenteel nog in ontwikkeling. Een klankbordgroep van advocaten en verschillende onderwijsexperts denkt mee over de nadere invulling ervan.

(Bron: Advocatenblad)