Minister Dekker (Rechtsbescherming) kondigde onlangs een wetsvoorstel op het gebied van mediation aan. De Nederlandse Orde van Advocaten is hier kritisch over, zij vindt reguleren van het beroep van mediator niet nodig.

Om te bevorderen dat “geschillen op een zo bestendig, passende en efficiënt mogelijke wijze worden opgelost” wil minister Dekker komen met een voorstel voor een mediationwet, zo liet hij in januari weten. Om de markt te reguleren wil de minister onder meer een register voor beëdigde mediators invoeren. Mediators moeten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten en zich houden aan bepaalde kernwaarden, zoals ‘het bewaken van partijautonomie’ en ‘het betrachten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid’.

‘Drempelverhogend’
Aan de vooravond van een overleg van de Vaste Commissie van Justitie en Veiligheid op donderdag 20 februari, heeft de NOvA een brief over de plannen van Dekker gestuurd aan de justitiewoordvoerders van de Tweede Kamer. De Orde schrijft daarin positief te zijn over stimulering van het instrument mediation, maar het reguleren van het beroep van mediator niet nodig te vinden. Regulering zou drempelverhogend werken voor zowel de toegang tot mediation voor rechtzoekenden als voor de toegang tot de markt door mediators.

Extra register
De Orde vindt dat de minister niet duidelijk maakt wat er mankeert aan het huidige stelsel, en hoe wetgeving bijdraagt aan meer en betere mediation. Er bestaat al een zelfregulerend registratie- en kwaliteitssysteem en het kwaliteitskeurmerk van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) wordt maatschappelijk breed aanvaard.
De keuze voor een wettelijk register zou volgens de Orde leiden tot een ‘one size fits all’-aanpak, terwijl diversiteit juist een van de kenmerken van mediation is. Er is al een register dat door de Raad voor Rechtsbijstand wordt bijgehouden. De NOvA ziet niet in wat een extra register toevoegt aan de kwaliteit van mediators of de duurzaamheid van geschiloplossingen.

(Bron: Mr.)