In het juli-nummer van Clique Magazine, dat verschijnt op 30 juli, is er veel aandacht voor de letselschadepraktijk. Door middel van een vijftal interviews wordt ingegaan op de bevordering van kwaliteit in de letselschadebranche, de rol van de belangenbehartiger en de begeleiding van het slachtoffer richting herstel. Het magazine wordt verspreid met EW magazine (Elsevier) en daarnaast ook online te bekijken.

Kwaliteitsbevordering
In een interview met Remco Heeremans (De Letselschade Raad) en Ineke Sybesma (Fonds Slachtofferhulp), wordt er aandacht besteed aan de vooruitgang die de afgelopen jaren geboekt is in de branche, waaronder met de lancering van het Nationaal Keurmerk Letselschade. Besproken wordt wat het kwaliteitskeurmerk inhoudt en hoe het keurmerk bijdraagt aan het transparanter maken en verbeteren van de branche. Daarnaast wordt de oprichting van de Kamer voor Langlopende Letselschadezaken benoemd.

Belangenbehartiging
Vervolgens is het woord aan een aantal keurmerkhoudende letselschadebedrijven, te beginnen met Flyct Letselschade. Tessa ’s Gravemade en Milly Besseling. Zij beschrijven de aanpak van Flyct in het behartigen van de belangen van het slachtoffer. “Onze dienstverlening moet een positieve ervaring zijn na een ongeval,” aldus ‘s Gravemade.

Eigen kracht hervinden
In een volgend interview beschrijven Lilian Ouwerkerk, Hedi de Leeuw en Anita Riksten de manier waarop behandelcentrum DBC letselschadeslachtoffers begeleidt bij hun herstel. Met een bewezen behandelmethodiek worden cliënten geholpen hun eigen kracht te hervinden en hun belastbaarheid geleidelijk weer op te bouwen. “Wij helpen mensen weer op hun eigen lichaam te vertrouwen,” zegt Riksten, “waardoor ze tot veel meer in staat blijken te zijn dan ze denken.”

Zekerheid
Een viertal advocaten van Schakenraad Advocaten uit Eindhoven gaat vervolgens in op het belang van het kiezen van en kwalitatief goede belangenbehartiger. Het kantoor, dat al veertig jaar bestaat, is houder van het Nationaal keurmerk Letselschade en daarnaast werken er LSA-advocaten, waarmee je “de best mogelijke zekerheid te pakken hebt,” aldus Guido Schakenraad.

Herstelcoach
In het laatste interview gaan Ellen van den Berg en Francie Peters van de Bureaus in op het hersteltraject van slachtoffers. “Als er stagnatie optreedt in de schadeafhandeling kan dit onbedoeld eveneens leiden tot belemmering van het hersteltraject,” aldus Van den Berg. Bijvoorbeeld door de inzet van een herstelcoach kan deze negatieve tendens worden gekeerd en wordt het slachtoffer richting realistische doelen begeleidt.  

Clique Magazine wordt in een oplage van 55.000 verspreid. De online versie is hier te lezen.