Afwikkeling onder voorbehoud

Er zijn twee manieren om de letselschaderegeling af te wikkelen: Afwikkeling ter finale kwijting of afwikkeling onder voorbehoud.

Het is mogelijk om bij de afwikkeling van de letselschaderegeling een voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst op te nemen. In de vaststellingsovereenkomst staat het voorbehoud dan nauwkeurig omschreven.

Het maken van een voorbehoud betekent dat de benadeelde in de toekomst onder bepaalde omstandigheden weer een beroep mag doen op de aansprakelijke partij. Bijvoorbeeld als een bepaald risico zich verwezenlijkt.

Voorbeeld van een situatie waarvoor een voorbehoud kan worden gemaakt, is het risico dat de letselschade hoger uitvalt, omdat de medische situatie van de benadeelde zich minder gunstig ontwikkelt dan gedacht.

Ook kan een voorbehoud worden gemaakt voor het risico van toekomstige verandering van het sociaal stelsel. Als door een wijziging van wet- en regelgeving een uitkering van de benadeelde wordt gekort of geschrapt, en diens letselschade daardoor hoger uitvalt, dan kan hij of zij dankzij het voorbehoud opnieuw een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekeraar voor een aanvullende schadevergoeding.