Afwikkeling ter finale kwijting

Er zijn twee manieren om de letselschaderegeling af te wikkelen: Afwikkeling ter finale kwijting of afwikkeling onder voorbehoud.

Afwikkeling ter finale kwijting (of ‘tegen finale kwijting‘) betekent de definitieve financiële afwikkeling van een letselschaderegeling. Dit gebeurt door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, waarin een finale kwijting wordt afgesproken. Dat betekent dat het afgesproken schadebedrag definitief is. Er kan later niet meer op worden teruggekomen, ook niet als de omstandigheden zijn gewijzigd en de schade toch hoger blijkt te zijn dan eerder gedacht.