Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat 3,4 procent van de werknemers in 2017 een arbeidsongeval had. Daarvan was de helft de volgende dag weer aan het werk. 1,2 procent verzuimde vier of meer dagen. In totaal betroffen dit 93.000 arbeidsongevallen. In 2015 waren er 73.000 arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim als gevolg.

De helft van de arbeidsongevallen – ook wel bedrijfsongevallen genoemd – deed zich voor in zorg, industrie en handel. Elk jaar leiden zo’n 20.000 arbeidsongevallen van tenminste vier dagen verzuim tot een bezoek aan de spoedeisende hulp. Letsel dat hierbij vaak voorkomt zijn botbreuken, een verstuiking of verrekking, ontwrichting, wonden of ander oppervlakkig letsel. Bij één op de vijf is het letsel van psychische aard.

Cijfers zijn afkomstig uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Jaarlijks wordt de enquête gehouden onder werknemers. NEA is een initiatief van het CBS en TNO in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: SCHADE magazine