In 2022 hebben 4.208 politiemedewerkers zich gemeld bij Team Beroepsrisico van de politie als gevolg van opgelopen letsel tijdens hun werkzaamheden. Dit zijn er 166 meer dan in 2021. In 3560 gevallen ging het om een dienstongeval en in 374 gevallen liep de politiemedewerker PTSS op. Dat blijkt uit de Zorgwijzer van de politie, die deze week werd gepubliceerd. De politie zet daarin een scala aan vormen van hulpverlening voor politiemensen met letsel op een rij.

Het werk bij de politie kent fysieke en mentale risico’s. Het verzuim bij de politie bedroeg in 2022 6,7%. Dat is 1,1 procentpunt hoger dan het verzuim over 2021.

Vanuit goed werkgeverschap heeft het korps de verantwoordelijkheid om de risico’s op uitval en letsel zoveel mogelijk te (her)kennen, ze te beperken, en waar mogelijk te voorkomen. Ook maatregelen om de weerbaarheid van medewerkers te vergroten is een belangrijke taak. Doel is om een zo veilig en gezond mogelijke manier van werken te faciliteren. Daarom is het belangrijk dat elke medewerker en zijn of haar directe omgeving zicht heeft op de voorzieningen en instrumenten die het korps biedt op het gebied van preventie en zorg, waardering en erkenning.

Zorgwijzer
Om hierbij te helpen, biedt het korps de Zorgwijzer aan. De Zorgwijzer maakt inzichtelijk welke instrumenten en voorzieningen er beschikbaar zijn, maar ook welke nieuwe ontwikkelingen er zijn en welke initiatieven worden ontplooid. Hij wordt jaarlijks geactualiseerd. Het overzicht wijst politiemedewerkers naar de verschillende mogelijkheden om de weerbaarheid en gezondheid te versterken, uitval te voorkomen of te helpen herstellen. Zo kunnen politiemedewerkers gericht zoeken naar voorzieningen en instrumenten die passen bij hun behoefte. Onder meer staan in de Zorgwijzer diverse zelftests en coachingsmogelijkheden omschreven.