Uit recent onderzoek van de Europese verzekeringsmaatschappij voor bedrijfsongevallen Eurogip blijkt een aanzienlijke en structurele onderrapportage van bedrijfsongevallen in Europa. Omdat veel ongevallen niet worden gerapporteerd, blijven de oorzaken van deze incidenten vaak onbekend en worden er geen passende preventieve maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Bovendien worden werknemers die slachtoffer worden van deze ongevallen vaak verstoken van de nodige ondersteuning, zoals medische behandeling en compensatie, waardoor hun herstelproces wordt belemmerd, aldus Eurogip.

Het onderzoek richtte zich specifiek op werknemers die langer dan drie dagen met ziekteverzuim te maken kregen vanwege werkgerelateerd letsel. Eurogip analyseerde gedurende de periode van 2019 tot en met 2021 per 100.000 werknemers, hoeveel werknemers door een bedrijfsongeval langer dan 3 dagen afwezig raakten van de werkvloer in verschillende Europese landen. De bevindingen onthulden een opvallende differentiatie in de cijfers: zo varieerde in 2019 het aantal geregistreerde niet-dodelijke bedrijfsongevallen tussen de Europese landen van 62 tot 3425 per 100.000 werknemers.

Deze grote variatie in het aantal gerapporteerde bedrijfsongevallen tussen landen, doet vermoeden dat er sprake is van aanzienlijke onderrapportage: “Het gebrek aan consistentie in de rapportagecijfers van bedrijfsincidenten binnen Europa roept serieuze vragen op over de achterliggende redenen voor het relatief hoge aantal niet gemelde arbeidsongevallen.”

Problemen van onderrapportage
Omdat veel ongevallen niet worden gerapporteerd, blijven de oorzaken van deze incidenten vaak onbekend en worden er geen passende preventieve maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Bovendien worden werknemers die slachtoffer worden van deze ongevallen vaak verstoken van de nodige ondersteuning, zoals medische behandeling en compensatie, waardoor hun herstelproces wordt belemmerd.

Experts geven aan dat om de onderrapportage van arbeidsongevallen tegen te gaan in de eerste plaats het bewustzijn van dit het probleem moet groeien. Daarnaast dient het voor werknemers ook laagdrempelig en veilig te zijn om arbeidsongevallen te melden. In Nederland is het voor werknemers en werkgevers mogelijk om zowel online als telefonisch een 24/7 arbeidsongeval te melden. Bovendien zijn werkgevers onder de arbeidsomstandighedenwet verplicht om arbeidsongevallen direct te melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Vooral het behouden van een cultuur van transparantie en open communicatie wordt door experts benoemd als een belangrijke voorwaarde dat werknemers arbeidsongevallen zonder angst voor represailles kunnen melden. In de basis betekent dit vooral dat er door bedrijven anders gekeken moet worden naar arbeidsongevallen. Niet als een taboe, maar als een mogelijkheid tot het verbeteren van de algemene werkveiligheid en bedrijfsefficiëntie. Door het goed in kaart brengen van arbeidsongevallen kunnen bedrijven immers de herhaling van incidenten voorkomen en hun werkomgeving veiliger maken.