Als eerste bedrijf in de financiële sector brengt verzekeraar Achmea de werkweek van zijn 13.000 werknemers terug van 36 naar 34 uur. De overgang gaat in op 1 januari 2021. Dat is de uitkomst van cao-onderhandelingen. De bonden moeten het akkoord nog voorleggen aan hun leden, zo hebben ze vrijdag laten weten.

Afgelopen week pleitte de nieuwe CNV-voorzitter Piet Fortuin in het FD voor een kortere werkweek. Hij wil komend jaar inzetten op 30 uur, met behoud van salaris. Fortuin ziet te veel werknemers uitvallen door burn-outs door toenemende werkdruk en verstoring van de balans tussen werk en privéleven. Bij een kortere werkweek gaat het ziekteverzuim omlaag, verwacht hij. Dat bespaart werkgevers en overheid kosten.

Loonsverhoging
Ook de werknemers bij Achmea leveren geen loon is. Teruggerekend naar hun uurloon gaat het salaris door de werktijdverkorting in 2021 met 5,88% omhoog. Dat is tevens de extra loonsverhoging die circa honderd werknemers bij zorgmerk Agis in 2021 krijgen, aldus onderhandelaar Ike Wiersinga van CNV Vakmensen. Deze werknemers vielen oorspronkelijk onder een andere cao en kennen nu al een 34-urige werkweek.

De bonden kiezen duidelijk voor vrije tijd boven geld, want het loon van de Achmea-werknemers gaat per 1 januari slechts met 1% omhoog. Dat ligt ver onder de gemiddelde contractloonstijging dit jaar van 2,79% en ook onder het gemiddelde van 2,57% voor de sector financiële en zakelijke diensten. FNV en CNV stellen dat de werknemers er in twee jaar tijd opgeteld bijna 7% op vooruitgaan, maar dat is dus grotendeels door minder uren. De kortere werkweek gaat niet ten koste van pensioenrechten. Die blijven 100% in stand.

Stapje terug
‘Tijd is een schaars goed. Met de invoering van een kortere werkweek levert Achmea een belangrijke bijdrage in de discussie over korter werken, waar wij als CNV voor pleiten’, zegt Wiersinga. Komend jaar wordt gebruikt om de overgang naar een kortere werkweek soepel te laten verlopen. Ze ziet de verkorting als een eerste stap naar dertig uur. ‘Zo’n verandering gaat in stappen, daar is tijd voor nodig. De cao-afspraak bij Achmea laat zien dat het kán.’

Zakaria Boufangacha, FNV-arbeidsvoorwaardencoördinator, hoopt dat minder werken ertoe leidt dat medewerkers met deeltijdcontracten juist meer kunnen gaan werken, voor een hoger uurloon. ‘Dit willen we het komende jaar in meer cao’s realiseren.’ Medewerkers ouder dan 60 kunnen juist een stapje terug doen in uren of functieniveau, met vertraagde verlaging van het salaris maar behoud van pensioen.

Deeltijdcultuur
Veelgehoord bezwaar van werkgevers tegen een kortere werkweek is dat de Nederlandse economie nu al arbeidskrachten tekortkomt en dat dit door de vergrijzing nog erger wordt. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken heeft bestrijding van de ‘deeltijdcultuur’ tot speerpunt verheven in de groeiagenda van het kabinet.

Er komt daarnaast een verlofspaarregeling, zodat werknemers zelf meer regie krijgen om op een gezonde manier aan het werk te blijven. Op een aantal afdelingen start Achmea een proef met scholing, ‘waarbij het budget niet de beperkende factor is.’

Werkcode
Tijdens de looptijd van de nieuwe cao zullen Achmea en de bonden nadere afspraken maken over de vorige week overeengekomen Werkcode. Die dient om de verschillen tussen mensen in vaste dienst en mensen met een onzeker contract te verkleinen. Dat gaat over gelijke beloningen, toegang tot arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen. Dit moet binnen drie jaar worden verwerkt in de cao’s.

(Bron: FD)