De sociale partners hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp’ers. Het maandbedrag dat zelfstandigen kunnen krijgen, komt wel lager te liggen dan dat van werknemers in loondienst.

Om de verplichte verzekering betaalbaar te houden, is gekozen voor een meer sobere uitkering dan voor werknemers in loondienst, blijkt uit de stukken die in handen zijn van Het Financieele Dagblad. Ingewijden bevestigen dit verhaal.

Sociale partners, verenigd in de Stichting van de Arbeid, zijn uitgekomen op een maximaal bedrag van 1650 euro per maand bruto. De premie van de nieuwe verplichte verzekering voor de ruim 1 miljoen zzp’ers in Nederland wordt inkomensafhankelijk. Maar daar zit wel een limiet aan: zelfstandigen zullen maandelijks naar verwachting op zijn hoogst ongeveer 200 bruto euro per maand kwijt zijn.

Wachttijd
Daarnaast hangt de hoogte van de premie af van de wachttijd, de periode die een zzp’er zelf moet zien te overbruggen zonder inkomen. Zelfstandigen gebruiken hiervoor bijvoorbeeld een broodfonds, eigen vermogen of een aparte verzekering. Zzp’ers kunnen straks kiezen of ze na een halfjaar, een jaar of na twee jaar in aanmerking komen voor de verzekering. Bij twee jaar zal de premie lager uitvallen. Zelfstandigen die niet kiezen, krijgen een standaard wachttijd van een jaar.

De komst van de verplichte aov was al afgesproken in het pensioenakkoord. Deze week wordt het akkoord voorgelegd aan de achterban van de sociale partners. Volgende week willen zij de plannen presenteren aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. In januari had er al een overeenstemming over dit onderwerp moeten zijn, maar toen konden werkgevers, bonden en zzp-organisaties het niet eens worden over de hoogte van de uitkering en de premie. De bonden stemden voor een verzekering gelijkwaardig aan die van werknemers in loondienst, maar zzp’ers en werkgevers vonden die te duur.

Oneigenlijke concurrentie
Volgens de bonden vermindert de verplichte aov de oneigenlijke concurrentie met werknemers op de arbeidsvoorwaarden. Zzp-organisaties hebben zich vooraf al verzet tegen de plannen voor een verplichte aov. Maar dat zal volgens Roos Wouters, woordvoerder van de Werkvereniging, het belangenplatform voor Modern Werkenden, ook nu weer gebeuren. Een verplichte aov is precies waar de zzp-organisaties niet om gevraagd hebben, stelt zij. ,,Ze wilden een verplichte aov voor alle werkenden, niet alleen voor zzp’ers, met een nominale premie en geen uitkering op wettelijk minimumniveau. Zzp’ers gaan nu precies iets krijgen wat ze niet willen.’’

Naar verwachting gaat de nieuwe verzekering rond 2024 in en wordt die door UWV uitgevoerd. Alle zelfstandigen zijn tot aan de AOW-leeftijd verplicht verzekerd. Zzp’ers die al een dergelijke verzekering hebben, kunnen een vrijstelling krijgen. Hetzelfde geldt voor zelfstandigen die zich liever zelf verzekeren. Wouters verwacht dat de achterban niet tevreden zal reageren. ,,200 euro maximale premie is nogal veel en je krijgt pas een vrijstelling als je een particuliere verzekering hebt die vergelijkbaar qua hoogte is. Voor zzp’ers die het op een andere manier hebben opgelost, met spaargeld bijvoorbeeld, is niets geregeld.”

(Bron: AD)