Zelfstandigen zijn straks standaard verzekerd voor langdurig inkomensverlies na ziekte of een ongeval. Mensen bepalen bij de start zelf hun eigenrisicoperiode: 1 jaar (standaardoptie), een half jaar of 2 jaar. Zo houden zij grip op de premiehoogte. De uitvoering komt in publieke handen, de Belastingdienst int de premie, het UWV doet de uitkeringen. Ook is het mogelijk om een gelijkwaardige of aanvullende verzekering te kiezen via de private markt.

Er is ook een uitleg in beeld. In een oogopslag wordt duidelijk waar het voorstel exact over gaat en wat het betekent in de praktijk.

(Bron: Stichting van de Arbeid)