De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft veilig werken in de zonne-energiesector benoemd tot een speerpunt. Er werden de afgelopen 1,5 jaar honderden meldingen van arbeidsongevallen geregistreerd bij de installatie van zonnepanelen. Inspecties en ongevalsonderzoeken leidden tot de conclusie dat op grote schaal veiligheidsvoorschriften niet of niet genoeg worden nageleefd.

De zonne-energiesector groeit de laatste jaren snel. Er zijn grote en kleine partijen in actief, ervaren bedrijven en nieuwkomers. Er wordt veel gewerkt met onderaannemers. Die kunnen op hun beurt weer onderaannemers inschakelen. Dat roept de vraag op wie de juridische verantwoordelijkheid draagt voor het werken volgens de regels die zijn vastgelegd in de Arbowet. De Arbeidsinspectie heeft geconstateerd dat die regels op grote schaal met voeten worden getreden.

Maar liefst zeven op de tien installateurs overtreden de wettelijke regels, concludeerde de Arbeidsinspectie. Werkgevers meldden 40 ongelukken sinds 2019. Vier ongevallen waren dodelijk, bij de helft was sprake van botbreuken, bij 20 procent van hoofdletsel, bij 10 procent van blijvende schade. In 80 procent van de gevallen lag de oorzaak in een val, door of van het dak.

“De situatie is extreem en zorgwekkend”, aldus projectmanager Jane Tijssen van de Arbeidsinspectie. “Die lost zich niet vanzelf op, we moeten dit met zijn allen oplossen.” De inspectie gaat het aantal inspecties opvoeren. Bedrijven die niet voldoen aan de regels krijgen een boete.