In 2022 heeft de Arbeidsinspectie 3.700 ongevalsmeldingen ontvangen, ruim 200 meer dan het jaar ervoor. 51 werknemers zijn door een arbeidsongeval overleden, 9 minder dan in 2021. De meeste dodelijke slachtoffers vielen in de sectoren bouw (10), industrie (8) en vervoer en opslag (8). Naast de ongevalsmeldingen kreeg de Arbeidsinspectie ruim 10.000 klachtmeldingen binnen van onder meer burgers, bedrijven, vakbonden, ondernemingsraden en ketenpartners, waarbij 41 procent ging over onveilig en ongezond werk en 59 procent over oneerlijk werk. Ongeveer een derde van de klachtmeldingen werd door de inspectie onderzocht.

Onveilig werken
Er wordt te vaak niet veilig gewerkt, concludeert de Arbeidsinspectie in het verslag. “Waarom is verkeerd gedrag zo hardnekkig?” vraagt de inspecteur-generaal zich af. Weten is volgens hem nog geen doen.

Ongezond werken
De gevolgen van onveilig werken zijn direct zichtbaar, bij ongezond werk is dat vaak minder (direct) zichtbaar. Maar blootstelling aan gevaarlijke stoffen, psychosociale arbeidsbelasting en fysieke belasting brengen wel grote risico’s en hoge kosten met zich mee. “Gezondheidsklachten ontstaan over een langere periode, als gevolg van meer onzichtbare risico’s. Ze manifesteren zich lang na de blootstelling en soms zelfs pas na het pensioen,” aldus de Arbeidsinspectie.

Familie-inspecteurs
In het jaarverslag staat ook een redelijk nieuw fenomeen bij de Arbeidsinspectie beschreven: familie-inspecteurs. Bij een dodelijk arbeidsongeval doet de Arbeidsinspectie nagenoeg altijd onderzoek. Onderzoek dat verricht wordt door een inspecteur. Naast deze inspecteur is er ook de familie-inspecteur. De familie-inspecteur heeft tot taak het begeleiden van de nabestaanden bij een dodelijk arbeidsongeval.

Bekijk het jaarverslag 2022 van de Arbeidsinspectie hier.